ม.ปลายเรียนต่อสายไหนดี?

Last updated: 15 มี.ค. 2567  |  24106 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ม.ปลายเรียนต่อสายไหนดี?

มาดูกันว่าแผนการเรียน ม.ปลาย แต่ละสายเรียนวิชาอะไรบ้าง?

ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มี แค่ สายวิทย์ - สายศิลป์ อีกแล้วจ้า หลายๆโรงเรียนมีแผนการเรียนใหม่ๆ เช่น วิศวะคอม
ว้าว  ได้เรียนในเรื่องที่ชอบตั้งแต่ ม.ปลายเลยนะและเผื่อเป็นทางเลือกให้น้องๆที่ยังคิดไม่ออก ว่า... เราจะเรียนต่อสายไหนดีนะ ?

เมื่อเข้าสู่ช่วงการเรียนระดับชั้น ม.ปลาย รูปแบบการเรียนก็เปลี่ยนไป น้องๆต้องเลือกสายเรียนที่ตนเองสนใจเพื่อเข้าเรียนต่อ ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญเลยนะ เพราะนี่จะเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ก่อนก้าวไปสู่วัยทำงาน

เชื่อว่าน้องหลายคนอาจจะต้องมีแผนการเรียนในใจคิดไว้อยู่แล้วล่ะเนอะ  โดยปกติแต่ละโรงเรียนก็จะให้เลือกแผนการเรียนหลักๆ เช่น สายวิทย์-คณิต สายศิลป์-คำนวณ หรือสายศิลป์-ภาษา หรือมีห้องพิเศษ Gifted หรือ English Program (EP) และหลักสูตรใหม่ๆที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นในบางโรงเรียน ซึ่งเราต้องคอยติดตามข้อมูลโรงเรียนที่เราสนใจ ซึ่งการเรียนในแต่ละสายมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งส่วนของหลักสูตรและวิชาที่เรียน น้องๆต้องคอยอัพเดทข้อมูลและติดตามข่าวสารโรงเรียนและสายเรียนที่เราสนใจ

เรามาทำความรู้จักข้อมูลแต่ละสายเรียนเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจของน้องๆกันค่ะ

  • สายวิทย์ - คณิต
เนื้อหาวิชาจะเข้มข้นกว่าสายเรียนอื่น โดยเฉพาะวิชา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
   วิทย์ : ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
   คณิต : คณิตพื้นฐานและเพิ่มเติม
   วิชาทั่วไป : อังกฤษ ไทย สังคมและอื่นๆ เรียนปกติ
   เลือกสอบได้ทุกคณะ เหมาะสำหรับคณะสายแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น
  • สายวิทย์ - คอม
แผนนี้คล้ายกับการเรียน "วิทย์ - คณิต" แต่มีวิชาคอมฯที่เป็นวิชาเพิ่มนั่นเอง  แต่!! การเรียนคอมพิวเตอร์ของสายนี้ ไม่ธรรมดา! จะได้โควตาอยู่หน้าคอมฯ มากกว่าแผนอื่นๆ อาทิตย์หนึ่งอาจได้เรียนคอมฯ เสริมอีก 4 - 6 ชั่วโมงเลยทีเดียว โดยเนื้อหาที่จะได้เรียนก็เกี่ยวกับการฝึกใช้ ฝึกเขียนโปรแกรม โค้ดภาษาต่างดาวๆ เรียกว่าถ้าใจรักก็ใช่เลย
  • สายคณิต - อังกฤษ หรือ สายศิลป์ - คำนวณที่น้องๆรู้จักกัน
แผนการเรียนนี้เหมาะสำหรับเด็กๆ ที่หนีวิทย์มา รักคำนวณ แต่ไม่อยากเรียนภาษามากไปค่ะ ตัวหลักสูตรออกแบบมาให้น้องๆ ได้เรียนเลขแบบจัดหนักจัดเต็มเหมือนเพื่อนๆ สายวิทย์ มีทั้งเลขหลัก เลขเสริม แต่ภาษาจะไปเน้นตัวเดียวคือภาษาอังกฤษ (ถ้าอังกฤษเป็นยาขมของเรา งานเข้าแน่ๆ) เพราะน้องจะได้เรียนภาษาอังกฤษเสริมเข้ามา เช่น ภาษาอังกฤษชั้นสูง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ฯลฯ รับรองว่าได้สปีคอิงลิช ปั่นมือเขียนบทความภาษาอังกฤษยิกๆ และได้อ่านวรรณกรรมอังกฤษตลอดเทอมแน่ๆ
  • สายศิลป์ - ภาษา 
สายเรียนนี้ยังแยกย่อยตามภาษาที่เรียนในสาย อาทิเช่น ศิลป์ญี่ปุ่น, ศิลป์จีน, ศิลป์เยอรมัน เป็นต้น การเรียนจะเน้นเรียนในหมวดวิชาภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมัน เกาหลี บาลี อาหรับ สเปน ที่เป็นวิชาเอกของสารเรียน ซึ่งในแต่ละโรงเรียนก็จะมีการแบ่งย่อยแต่ละภาษาที่แตกต่างกัน บางโรงเรียนอาจมีสอดแทรกวิชาคณิตพื้นฐานด้วย ก่อนน้องๆจะสมัครเข้าโรงเรียนใดและสนใจสายเรียนนี้ อย่าลืม ! เช็คก่อนนะคะ ว่าโรงเรียนมีศิลป์ภาษาที่น้องๆสนใจเข้าศึกษาต่อรึเปล่าค่ะ
  • แผนการเรียน ศิลป์-สังคม (ไทย-สังคม)
สำหรับน้องๆที่ไม่ชอบ วิชาวิทยาศาตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งยังไม่มีภาษาอื่นที่สนใจเป็นพิเศษ ก็สามารถเลือกแผนการเรียน ศิลป์-สังคม หรือ ไทย-สังคม จะเน้นกลุ่มวิชาหลักๆได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา ซึ่งจะครอบคลุมในเรื่อง ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การเมืองการปกครอง ปรัชญา ซึ่งจะเหมาะกับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อในคณะ/สาขา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้น
 

ปัจจุบันมีการเปิดกว้างทางการศึกษามากขึ้น พบว่าในหลายๆโรงเรียนมีการเปิดสายเรียน ม.ปลาย ที่เฉพาะทางมากขึ้น สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยใหม่ จะมีอะไรบ้าง? และเปิดสอนที่โรงเรียนไหน? ไปดูกันค่ะ

   แผนการเรียนแบบใหม่  ที่น่าสนใจ ++

1.โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มี 9 แผนการเรียนดังนี้

          1.1 IP EP IEP GP วิทย์-เทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
          1.2 เตรียมวิทย์ – คอมฯ
          1.3 เตรียมแพทย์ – เภสัช
          1.4 เตรียมนิเทศศาสตร์
          1.5 เตรียมมนุษย์ – ครุศาสตร์
          1.6 เตรียมวิศวะ – สถาปัตย์
          1.7 เตรียมศิลปกรรม
          1.8 เตรียมนิติ – รัฐศาสตร์
          1.9 เตรียมบริหารธุรกิจ – บัญชี

          ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.ps.ac.th/psth/

2. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร โดยจะแบ่งเป็น 29 วิชาเอก มีตัวอย่างดังนี้

          2.1 วิชาเอกวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Engineering Artificial Intelligence Major : E-AI)
          2.2 วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Major : IT)
          2.3 วิชาเอกนันทนาการและภาษาเพื่อการท่องเที่ยว
                (Recreation and Language for Tourism Major : RLT)
          2.4 วิชาเอกนวัตกรรมเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
                (Innovative Multimedia Technology Major : IMT)
          2.5 วิชาเอกดุริยางคศิลป์ (Music Department Major)
          2.6 วิชาเอกออกแบบแฟชัน (Fashion Design Major)

          และวิชาเอกอื่นๆอีกมากมาย

         ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : หลักสูตร – ฝ่ายวิชาการ (swu.ac.th)

3. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เป็นการใช้ ระบบ Track เป็นระบบที่นำแผนการเรียนวิทย์ – คณิต – ศิลป์ แบบเดิมๆมาแบ่งรายละเอียดเฉพาะทางมากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนที่ต้องการเรียนในคณะ/สาขาที่ใฝ่ฝัน และให้นักเรียนได้ค้นหาความชอบความถนัดของตัวเอง โดยเริ่มเรียนจากวิชาพื้นฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสอบของแต่ละคณะ/สาขา เตรียมพร้อมสำหรับระบบสอบเข้า TCAS ทั้ง 5 รอบด้วยกัน

ปัจจุบันโรงเรียนกรุงเทพคริสเตรียน มีทั้งหมด 14 Tracks ได้แก่

          3.1 Track แพทยศาสตร์ และกลุ่มสาธารณสุขศาสตร์
          3.2 Track วิศวกรรมชีวการแพทย์
          3.3 Track วิศวกรรมศาสตร์ (ทั่วไป)
          3.4Track วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน
          3.5 Track วิศวกรรมหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์
          3.6 Track สถาปัตยกรรมศาสตร์
          3.7 Track บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์
          3.8 Track สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
          3.9 Track ศิลปกรรมศาสตร์
          3.10 Track อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์
          3.11 Track นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อดิจิทัล
          3.12 Track ศิลปะการประกอบอาหาร
          3.13 Track วิทยาศาสตร์การกีฬา
          3.14 Track ดนตรี-นิเทศศิลป์

          ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://thepotential.org/creative-learning/tracking-bangkok-christian/

ทั้งนี้แผนการเรียนในข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมปลายเท่านั้น ซึ่งในหลายโรงเรียนอื่นๆ ก็มีแผนการเรียนที่แตกต่างกัน ดังนั้นน้องๆ ควรศึกษารายละเอียดของหลักสูตรต่างๆของแต่ละโรงเรียน ที่ตนสนใจ ว่ามีความสอดคล้องกับคณะ/สาขาที่มีเป้าหมายจะเรียนต่อหรือไม่ะ จะได้วางแผนการเรียน และการเตรียมตัวสอบเข้าได้อย่างตรงเป้าหมายค่ะ 

 

       

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้